Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

Quyết định sử dụng HĐĐT của Công ty Cổ phần thương mại Nguyễn Kim


Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử đến quý khách hàng

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử đến quý khách hàng


Công văn số 51296/CV-CCT-KTT6 ngày 21/09/2017 của Chi cục Thuế Quận 1 trả lời về việc miễn tiêu thức Chữ ký số của người mua trên hóa đơn

Công văn số 51296 về việc miễn tiêu thức Chữ ký số của người mua trên hóa đơn


Công văn số 50896/CCT-TTHT ngày 19/09/2017 của Chi cục Thuế Quận 1 về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Công văn số 50896/CCT-TTHT về việc sử dụng hóa đơn điện tử